Expositie Overzicht

W E E K E N 

Pier Feddema Pier Feddema groeide op in het Friese Anjum en op de lagere school blonk hij al uit in tekenen. Zijn tekentalent kreeg een vlucht toen hij Johan Bolding ontmoette, een schilder/tekenaar uit Groningen. Later volgde hij inspirerende tekenlessen bij Herman Dijkstra een lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg.

 

Wackers Academie In Galerie Jan Reinder Adema te Damwâld is een expositie samengesteld van enkele eindexamen - kandidaten uit 2012 van de Wackers Academie in Amsterdam . De Wackers Academie werd door Ruudt Wacker...

 

Trees de Vries Trees de Vries overleed in oktober 2013 en liet een groot oeuvre na. Ze ontwierp eerst Gobelins in een geheel eigen techniek en beeldtaal. Hiermee exposeerde ze in binnen - en buitenland, waaronder...

 

4 Vrienden Deze 4 vrienden rondden in 1990 hun opleiding af aan de Academie voor beeldende Kunst "Minerva te Groningen. Nu, 23 jaar later, is er een bijzondere expositie van hun tegenwoordige werk samengest...

 

Terug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Verder