Expositie Overzicht

W E E K E N 

Bomen De expositie "Bomen is in de maand november te zien in Galerie Jan Reinder Adema in Damwoude. Reinder Homan, Ramon van de Werken en Jan Reinder Adema werken al jaren aan het thema Bomen; ieder op ...

 

De Fabriek In de voormalige zuivelfabriek in Giekerk zijn de ateliers gevestigd van Tjibbe Hooghiemstra, Oene van der veen en Henk de Lange. Gezamenlijk exposeren zij in Damwoude onder de naam "de Fabriek".

 

Elly Stoelwinder Elly Stoelwinder (1953, Kortezwaag) studeerde o.a. aan de Academie voor beeldende kunsten Vredeman de Vries te Leeuwarden. Tijdens deze expositie in Damwoude laat ze niet eerder getoonde werken op ...

 

Jentsje Popma Jentsje Popma (Zwolle, 1921) volgde de Academie voor beeldende Kunst in Rotterdam en de Rijksacademie in Amsterdam. Popma vervaardigde vele monumentale kunstwerken zoals betonreli fs, bouw - kerami...

 

Terug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Verder