Expositie Overzicht

W E E K E N 

Weekend Expositie - Jan Reinder Adema Nu winterse buien door de kale bomen waaien, vindt Jan Reinder Adema het toepasselijk om een tijdelijke expositie kartonsnedes in te richten met als thema “Bomen”. Het zijn werken uit verschillende perioden, maar ook wordt werk getoond wat niet eerder is geëxposeerd.

 

Jan Mensinga Jan Mensinga (Leeuwarden 1924 1998 Amsterdam) is een van de belangrijkste en interessantste lithografen, die Nederland in de twintigste eeuw heeft voortgebracht.

 

Anton Rinzema Anton Rinzema (1943 ? 2012) studeerde aan de Akademie Minerva te Groningen. Hij woonde en werkte in de eerste periode van zijn kunstenaarschap in Friesland en verhuisde later naar de stad Groningen. Anton exposeerde voor het eerst in 1970 bij galerie Eewal te Leeuwarden en in 1999 en 2000 was zijn werk vertegenwoordigd op de KunstRai in Amsterdam Hij was bevriend met de Friese kunstenaar Sjoerd de Vries.

 

Friese school In Galerie Jan Reinder Adema in Damwâld is deze zomer, zes weken lang, de interessante expositie " Friese School te zien. De term " Friese School is gekozen om de aandacht te vestigen op de diver...

 

Terug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Verder